Categories
101

Tan Malaka dan Cita-Cita Merdeka 100%

Makna merdeka 100% bagi Tan, bukanlah semata-mata terbebas dari penjajah (tangible) melainkan besarnya golongan orang dalam negara yang mempunyai hak lahir dan batin itu. Hak atas keperluan hidup, seperti makanan, pakaian, perumahan, gaji, dan sebagainya. Sementara hak batin berhubungan dengan hak asasi manusia.